’t Perron

’t Perron

Wat?

’t Perron is een gebouw van Spoor 56 vzw met 5 studio’s. De verhuring verloopt via het Sociaal Verhuur Kantoor Waasland.

Wie?

’t Perron is er voor jongvolwassenen die uitstromen uit de bijzondere Jeugdzorg (residentieel of ambulant) en die nog in begeleiding zijn. Dit kan zowel voor jongeren vanuit Spoor 56 vzw, Hof Ter Welle vzw, vzw Lia of vzw De Steiger. Gezien het gebouw eigendom is van Spoor 56 vzw zullen jongeren uit deze organisatie voorrang krijgen.

Waarom?

Voor jongvolwassenen uit de bijzondere jeugdzorg is het een hele uitdaging om een betaalbare en kwalitatieve woonst te vinden. De huurprijzen zijn algemeen hoog en de persoonlijke situatie van de jongeren maakt dat ze soms minder snel een kans krijgen op de reguliere woonmarkt.

We vinden dat deze jongeren al genoeg uitdagingen op hun pad hebben en dat ze niet geconfronteerd mogen worden met extra afwijzingen op de woonmarkt. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd en moet faire kansen krijgen.

We hopen op deze manier jongeren een duwtje in de rug te kunnen geven en hen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. In ‘t Perron kunnen ze een studio huren waar ze, samen met begeleiding, ervaring kunnen opdoen in het alleen wonen.

Waar?

Schoolstraat 270 A

9100 Sint-Niklaas

Hoeveel?

De huurprijs bedraagt €551,74 + €30 vaste kosten voor de gemeenschappelijke delen + €5 brandverzekering (bedragen vanaf 1/12/2022 – de huurprijs is onderhevig aan indexaties).

Er kan een huursubsidie toegekend worden. Deze bedraagt ongeveer €170.

Hoe?

Jongvolwassenen uit de bijzondere jeugdzorg die hiervoor interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij het sociaal verhuurkantoor Waasland. Ze kunnen opgenomen worden op een aparte wachtlijst volgens het doelgroepenplan “Jongvolwassenen binnen de bijzondere jeugdzorg”. Dit geeft een voordeel ten opzichte van de algemene wachtlijst. Belangrijk is evenwel dat er aan de voorwaarde, nl. dat er een begeleiding gekoppeld is aan de verhuur, voldaan wordt.

Wat als mijn begeleiding stopt?

Als de begeleiding stopt is het belangrijk dat de jongere weet dat hij / zij dan niet meer in ’t Perron kan blijven. De jongere gaat dan op zoek naar een andere woning. Het sociaal verhuurkantoor kan een toeleiding doen naar een andere woning van het sociaal verhuurkantoor aan de hand van een mutatie.

Heb je nog vragen of wil je meer info?

Contacteer

Bart Buytaert

Stafmedewerker De Klomp - Verantwoordelijke jongvolwassenen

Hoofdzetel

Telefoon

052 47 25 64

E-mail

Gebruik bij voorkeur het formulier hiernaast

Adres

Jagerstraat 32

9220 Hamme