Cluster Sint-Carolus

Cluster Sint-Carolus

Nieuwkerken-Waas

Wie zijn we?

Sint-Carolus is een cluster van vzw Spoor 56, een organisatie bijzondere jeugdzorg.

Cluster Sint-Carolus biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren en hun gezinnen in de regio Sint-Niklaas. We kunnen inspelen op vragen voor reguliere contextbegeleiding (4 plaatsen), residentiële begeleiding (33 plaatsen, waarvan 4 kamertraining) en contextbegeleiding autonoom wonen (2 plaatsen).

Binnen de reguliere contextbegeleiding tracht de contextbegeleider de ouders ondersteuning te geven bij hun complexe of vastgelopen opvoedingstaak in functie van het kind dat thuis verblijft. Daarnaast is aan elk verblijf in leefgroep en kamertraining ook een contextbegeleiding verbonden.

Reguliere contextbegeleiding

In elk gezin duiken er wel eens problemen op. Soms wegen die problemen zo zwaar door dat hulp van buitenaf zinvol kan zijn. Wij trachten deze gezinnen op weg te helpen door samen te zoeken naar mogelijke manieren om de moeilijkheden aan te pakken.  Bij contextbegeleiding komt de contextbegeleider bij de gezinnen aan huis.

Een reguliere contextbegeleiding kan opgestart worden bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die te kampen hebben met opvoedingsproblemen, vaak verweven met andere moeilijkheden op diverse domeinen. De gezinnen dienen woonachtig te zijn in één van volgende gemeenten: Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Waasmunster, Wichelen, Berlare en Zele.

Daarnaast is een reguliere contextbegeleiding ook mogelijk nadat een kind of jongere een periode in een leefgroep of op kamertraining verbleef. In deze situaties kunnen de gezinnen ook woonachtig te zijn in andere gemeenten.

Aanbod

fotografe-Liesbet-slaapkamer-populier-of-wilg
Badkamer
begeleidersslaapkamer
fotografe-Liesbet-leefruimte-wilg
keuken-populier-en-wilg1-1
website foto's Mark 01
website foto's Mark 049
website foto's Mark 002
fotografe-Liesbet-slaapkamer-populier-of-wilg Badkamer begeleidersslaapkamer fotografe-Liesbet-leefruimte-wilg keuken-populier-en-wilg1-1 website foto's Mark 01 website foto's Mark 049 website foto's Mark 002

De Wilg

In leefgroep de Wilg verblijven 11 kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Kinderen groeien bij voorkeur in een gezinscontext op. Dit geldt in het bijzonder voor jonge kinderen. Daarom zetten we in de Wilg maximaal in op re-integratie in het gezin van herkomst. De nadruk ligt op het begeleiden en ondersteunen van de ouders. Het versterken van de draagkracht en opvoedkundige capaciteiten staat centraal. Wanneer re-integratie in het gezin niet realiseerbaar blijkt, zal het perspectief pleegzorg bekeken worden. Op deze manier wordt het verblijf van een (jong) kind in de leefgroep zo kort mogelijk gehouden. In deze leefgroep is er extra personeelsinzet tijdens cruciale momenten, om een optimale zorg voor de jonge kinderen te waarborgen.

De Populier

In leefgroep de Populier verblijven 11 kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. Bij opname moeten de kinderen jonger zijn dan 12 jaar.

Het accent ligt op een begeleiding waarbij leefgroepwerking en individuele begeleiding beide een belangrijke plaats innemen. Er wordt een veilige en warme leefomgeving gecreëerd waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Huislijkheid is hierbij een belangrijk begrip. Wat betreft de gezins- en contextbegeleiding wordt er ingezet op een maximaal contact met en participatie van de ouders. We blijven ook alert voor veranderingen in de gezinssituatie waardoor eventuele nieuwe kansen en perspectieven zich kunnen aanbieden.

Vanaf 12 jaar kunnen de kinderen doorstromen naar leefgroep De Klomp.

Badkamer
website foto's Mark 049
Leefruimte-populier_eettafel2
Leefruimte-populier_tvhoek1
fotografe-Liesbet-slaapkamer-populier-of-wilg
Leefruimte-populier_tvhoek2
Leefruimte-populier_eettafel
begeleidersslaapkamer
keuken-populier-en-wilg1-1
website foto's Mark 038
website foto's Mark 04
website foto's Mark 031
Badkamer website foto's Mark 049 Leefruimte-populier_eettafel2 Leefruimte-populier_tvhoek1 fotografe-Liesbet-slaapkamer-populier-of-wilg Leefruimte-populier_tvhoek2 Leefruimte-populier_eettafel begeleidersslaapkamer keuken-populier-en-wilg1-1 website foto's Mark 038 website foto's Mark 04 website foto's Mark 031
Keuken-Klomp
Leefruimte-Klomp
Studio-keuken-badkamer
Slaapkamer-lavabo-bureau
Studio-bed-keuken
Slaapkamer-bed
website foto's Mark 03
Keuken-Klomp Leefruimte-Klomp Studio-keuken-badkamer Slaapkamer-lavabo-bureau Studio-bed-keuken Slaapkamer-bed website foto's Mark 03

De Klomp

In leefgroep de Klomp verblijven 7 jongeren tussen 12 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar).

Zowel een re-integratie in het gezin als een begeleiding naar zelfstandigheid zijn mogelijk. Aan de leefgroep zijn ook 4 plaatsen kamertraining gekoppeld, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Jongeren verblijven in een studio, in hetzelfde gebouw als de leefgroep, en krijgen een individuele begeleiding met focus op het toekomstig zelfstandig leven.

Jongeren kunnen na hun verblijf in leefgroep of kamertraining doorstromen naar contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW) waar ze hun eerste ervaring opdoen in het zelfstandig wonen.

Contact

Gert van Winckel

Clusterverantwoordelijke

Ann-Sophie Van Lishout

Stafmedewerker De Wilg & De Populier

Bart Buytaert

Stafmedewerker De Klomp - Verantwoordelijke jongvolwassenen

Erica Apers

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

De Wilg

Leefgroep

De Populier

Leefgroep

De Klomp

Leefgroep

Administratie Cluster Sint-Carolus

Hoofdzetel