Cluster Sint-Vincentius

Cluster Sint-Vincentius

Dendermonde - Hamme

Wie zijn we?

Sint-Vincentius is een cluster van vzw Spoor 56, een organisatie bijzondere jeugdzorg.

Cluster St-Vincentius biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren en hun gezinnen in de regio Dendermonde. We kunnen inspelen op vragen voor reguliere contextbegeleiding (17 plaatsen), dagbegeleiding (12 plaatsen), residentiële begeleiding (13 plaatsen) contextbegeleiding autonoom wonen (1 plaats).

Binnen de reguliere contextbegeleiding tracht de contextbegeleider de ouders ondersteuning te geven bij hun complexe of vastgelopen opvoedingstaak in functie van het kind dat thuis verblijft. Daarnaast is aan elk verblijf in leefgroep en aan elke begeleiding in het dagcentrum ook een contextbegeleiding verbonden. Door een nieuwbouw op onze site Leopoldlaan 6, zijn onze contextbegeleiders en leefgroep de Vaart tijdelijk gehuisvest in Hamme.

Reguliere contextbegeleiding

In elk gezin duiken er wel eens problemen op. Soms wegen die problemen zo zwaar door dat hulp van buitenaf zinvol kan zijn. Wij trachten deze gezinnen op weg te helpen door samen te zoeken naar mogelijke manieren om de moeilijkheden aan te pakken.  Bij contextbegeleiding komt de contextbegeleider bij de gezinnen aan huis.

Een reguliere contextbegeleiding kan opgestart worden bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die te kampen hebben met opvoedingsproblemen, vaak verweven met andere moeilijkheden op diverse domeinen. De gezinnen dienen woonachtig te zijn in één van volgende gemeenten: Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Waasmunster, Wichelen, Berlare en Zele.

Daarnaast is een reguliere contextbegeleiding ook mogelijk nadat een kind of jongere een periode in een leefgroep of op kamertraining verbleef. In deze situaties kunnen de gezinnen ook woonachtig te zijn in andere gemeenten.

Aanbod

foto-brug-scaled.jpg
DSC02429.jpg
foto-brug-scaled.jpg DSC02429.jpg

De Vaart

Leefgroep de Vaart biedt residentiële begeleiding aan 13 jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Onze leidraad in de werking situeert zich rond drie centrale thema’s: persoonlijke ontwikkeling (emotioneel, relationeel, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid), omgaan met grenzen en structuur, en het bieden van aanvaarding en veiligheid. Vorming en het bieden van een warme en veilige leefgroep staan daarom centraal in de Vaart.

Onlosmakelijk hiermee verbonden is onze contextbegeleiding die o.m. tot doelstelling heeft om met de ouders te zoeken naar een betere ouder-kindrelatie.

De Vaart kan ingaan op zowel vragen voor korte begeleidingen als begeleidingen waar een terugkeer naar huis wellicht langzamer zal verlopen. Wanneer de focus in het traject komt te liggen op zelfstandig leven en niet op een terugkeer naar huis, dan kan er een doorstroom gebeuren naar een andere leefgroep, kamertraining en/of contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW).

Dagcentrum Abelia

Dagcentrum Abelia is een ambulante begeleidingsvorm actief in het bestuurlijk arrondissement Dendermonde (behalve Laarne, Wetteren en Waasmunster). We begeleiden 12 kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, alsook hun gezinnen. We zetten in op zowel diverse hulpvragen van de jongere (tijdens de naschoolse begeleiding alsook tijdens vakanties) als op die van de ouders en het ruimere netwerk (door onze intensieve contextbegeleiding). Op deze manier kunnen gezinnen bij ons terecht die zowel moeilijkheden ervaren bij de jongere als in de thuiscontext. Doordat onze begeleiding integraal en intensief is, kunnen ook gezinnen die ernstige problemen ervaren bij ons terecht. Daar de volledige opvoedingsverantwoordelijkheid nog bij de ouders ligt, dienen er wel voldoende intacte elementen te zijn. Onder meer met onze twee extra contextmodules realiseren we een flexibel, vraaggericht en effectief traject.

DSC02427-scaled
DSC02427-scaled

Contact

Julien Vandermast

Clusterverantwoordelijke

Tom Raick

Stafmedewerker

Isabel De Clercq

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

De Vaart

Leefgroep

Dagcentrum Abelia

Leefgroep

Context Dendermonde

Contextbegeleiding

Administratie Cluster Sint-Vincentius

Hoofdzetel