Cluster Dageraad

Cluster Dageraad

Hamme

Wie zijn we?

Dageraad is een cluster van vzw Spoor 56, een organisatie bijzondere jeugdzorg.

Cluster Dageraad  biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren en hun gezinnen in de regio Hamme. We kunnen inspelen op vragen voor reguliere contextbegeleiding (17 plaatsen), residentiële begeleiding (26 plaatsen, waarvan 5 kamertraining) en contextbegeleiding autonoom wonen (4 plaatsen).

Binnen de reguliere contextbegeleiding tracht de contextbegeleider de ouders ondersteuning te geven bij hun complexe of vastgelopen opvoedingstaak in functie van het kind dat thuis verblijft.  Daarnaast is aan elk verblijf in leefgroep en kamertraining ook een contextbegeleiding verbonden.

Reguliere contextbegeleiding

In elk gezin duiken er wel eens problemen op. Soms wegen die problemen zo zwaar door dat hulp van buitenaf zinvol kan zijn. Wij trachten deze gezinnen op weg te helpen door samen te zoeken naar mogelijke manieren om de moeilijkheden aan te pakken.  Bij contextbegeleiding komt de contextbegeleider bij de gezinnen aan huis.

Een reguliere contextbegeleiding kan opgestart worden bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die te kampen hebben met opvoedingsproblemen, vaak verweven met andere moeilijkheden op diverse domeinen. De gezinnen dienen woonachtig te zijn in één van volgende gemeenten: Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Waasmunster, Wichelen, Berlare en Zele.

Daarnaast is een reguliere contextbegeleiding ook mogelijk nadat een kind of jongere een periode in een leefgroep of op kamertraining verbleef. In deze situaties kunnen de gezinnen ook woonachtig te zijn in andere gemeenten.

Aanbod

De Hermelijn

In deze leefgroep verblijven 13 jongens en meisjes van verschillende leeftijden.  

We richten ons in hoofdzaak op jongeren tussen 10 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Er kunnen ook jongere kinderen (vanaf 5 jaar) instromen indien er regionaal en contextgericht kan worden gewerkt. 

In de dagelijkse werking wordt enerzijds ingezet op de leefgroepswerking, anderzijds op het individueel en op maat werken met de kinderen en jongeren. We hechten veel belang aan een maximaal contact met en participatie van de ouders/contextfiguren. Samen met de jongeren en andere betrokkenen wordt gedurende de begeleiding bekeken welk traject uitgestippeld kan worden (terugkeer naar context, verder traject naar zelfstandigheid, …).   

Binnen het leefgroepsgebeuren wordt er, naast een dagritme en structuur, veel belang gehecht aan het bieden van een veilige, warme en gezellige omgeving.  

De Vlasbloem

In leefgroep de Vlasbloem verblijven 8 adolescente meisjes van 15 tot 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar).  

De focus van de werking ligt vooral op zelfstandigheid en integratie in de hedendaagse maatschappij. De begeleiders gaan samen met de jongeren heel individueel en op maat aan de slag rond bepaalde thema’s die deze meisjes bezig houden. We proberen samen met hen een toekomsttraject uit te stippelen, rekening houdend met hun eigen keuzes en mogelijkheden op vlak van opleiding en beroepskeuze, terugkeer naar context, overstap naar kamertraining of (contextbegeleiding) autonoom wonen, … 

In hetzelfde gebouw zijn er eveneens 5 studio’s voor kamertraining van zowel jongens als meisjes van 16 jaar tot 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Hier is de finaliteit uitdrukkelijk de verdere individuele begeleiding naar zelfstandigheid.  

Na hun verblijf op studio kunnen de jongeren doorstromen naar contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW), waar ze hun eerste ervaring opdoen in het zelfstandig wonen. 

Contact

Adres

Cluster Dageraad

Jagerstraat 32

9220 Hamme

Kris Van der Vloedt

Clusterverantwoordelijke

  Ann Cooman

  Stafmedewerker

   Isabel De Clercq

   Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

    De Hermelijn

    Leefgroep

     De Vlasbloem

     Leefgroep & Kamertraining

      Context Hamme

      Contextbegeleiding

       Administratie

        Hoofdzetel

        Telefoon

        052 47 25 64

        E-mail

        Gebruik bij voorkeur het formulier hiernaast

        Adres

        Jagerstraat 32

        9220 Hamme

        Gelieve dit formulier niet te gebruiken voor sollicitaties of stageaanvragen. Gebruik hiervoor de formulier op de jobpagina.