Wie zijn we?

vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We zijn erkend door het Agentschap Opgroeien (Vlaamse overheid).

De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. We bieden hulpverlening op maat door de inzet van één of meerdere modules.

  • Module contextbegeleiding: Gezinnen met opvoedingsproblemen worden in hun thuissituatie begeleid.
  • Module dagbegeleiding: De kinderen komen na schooltijd en in de schoolvakanties naar het dagcentrum. Een contextbegeleidster begeleidt de thuissituatie.
  • Module verblijf/kamertraining: De kinderen en jongeren verblijven in één van onze 6 leefgroepen of in een studio op het domein van de organisatie. Een contextbegeleidster begeleidt de thuissituatie.
  • Module contextbegeleiding autonoom wonen: De jongvolwassenen wonen zelfstandig en krijgen intensieve begeleiding aan huis.

De modules contextbegeleiding en dagbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk. De modules verblijf en autonoom wonen zijn niet rechtstreeks toegankelijk en kunnen dus enkel ingezet worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.

De modules worden aangeboden vanuit drie clusters die zich bevinden in Dendermonde, Hamme en Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas). Door deze spreiding zijn we actief in nagenoeg de volledige zorgregio Waas en Dender en kunnen we optimaal rekening houden met de woonplaats van de jongere.

Vanuit vzw Spoor 56 zijn we een partner binnen het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender.

Spoor 56 is lid van vzw ABRAM, een netwerk van zorgvoorzieningen binnen diverse sectoren in het Waasland gericht op ondersteuning en uitwisseling van expertise: www.vzwabram.be

De naam ‘Spoor 56’ verwijst naar de spoorlijn tussen Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas. Deze spoorlijn werd geopend op 25 januari 1875 en gesloten op 2 juni 1957.

Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten.
Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten
met een gepaste ondersteuning
zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt.
Wij bieden deze ondersteuning.
‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.

Missie Spoor 56 vzw

Onze clusters

Contextbegeleiding

Leefgroep De Hermelijn

Leefgroep en kamertraining De Vlasbloem

Contextbegeleiding autonoom wonen

Contextbegeleiding

Leefgroep De Wilg

Leefgroep De Populier

Leefgroep en kamertraining De Klomp

Contextbegeleiding autonoom wonen

Contextbegeleiding

Dagcentrum Abelia

Leefgroep De Vaart

Contextbegeleiding autonoom wonen

Werken of stage bij Spoor 56 vzw

Ben jij op zoek naar een job binnen onze organisatie of wil je stagelopen bij ons?

Laatste nieuws

Vanop onze Facebookpagina

Contact

Telefoon

052 47 25 64

E-mail

Gebruik bij voorkeur het formulier hiernaast

Adres

Jagerstraat 32

9220 Hamme

Karolien Van de Steene

Algemeen directeur

Christiane Caimo

Voorzitter Raad van Bestuur

Bene Defleur

Regie Ambulant - Contextverantwoordelijke

Erica Apers

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

Isabel De Clercq

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

Karolien Van de Steene

Algemeen directeur

Christiane Caimo

Voorzitter Raad van Bestuur

Bene Defleur

Regie Ambulant - Contextverantwoordelijke

Erica Apers

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

Isabel De Clercq

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

Kris Van der Vloedt

Clusterverantwoordelijke

Ann Cooman

Stafmedewerker

Isabel De Clercq

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

De Hermelijn

Leefgroep

De Vlasbloem

Leefgroep & Kamertraining

Context Hamme

Contextbegeleiding

Administratie Cluster Dageraad

Julien Vandermast

Clusterverantwoordelijke

Tom Raick

Stafmedewerker

Isabel De Clercq

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

De Vaart

Leefgroep

Dagcentrum Abelia

Leefgroep

Context Dendermonde

Contextbegeleiding

Administratie Cluster Sint-Vincentius

Gert van Winckel

Clusterverantwoordelijke

Ann-Sophie Van Lishout

Stafmedewerker De Wilg & De Populier

Bart Buytaert

Stafmedewerker De Klomp - Verantwoordelijke jongvolwassenen

Erica Apers

Regie Verblijf - Beleidsmedewerker

De Wilg

Leefgroep

De Populier

Leefgroep

De Klomp

Leefgroep

Administratie Cluster Sint-Carolus

Bene Defleur

Regie Ambulant - Contextverantwoordelijke

Ann De Backer

Stafmedewerker Context

Context Hamme

Contextbegeleiding

Context Dendermonde

Contextbegeleiding

Context Sint-Carolus

Contextbegeleiding

Karolien Van de Steene

Algemeen directeur

Christiane Caimo

Voorzitter Raad van Bestuur

Reinout Remmery

Lid Raad van Bestuur

Geert Vercauteren

Lid Raad van Bestuur

Guy Van Gucht

Lid Raad van Bestuur

Hilde Servotte

Lid Raad van Bestuur

Jos Mettepenningen

Lid Raad van Bestuur

Lieve Malfliet

Lid Raad van Bestuur

Anne-Marie Ivens

Lid Raad van Bestuur

Astrid De Wulf

Lid Raad van Bestuur

Dirk De Maeyer

Lid Raad van Bestuur

Gabriëlle Bogaert

Lid Raad van Bestuur

Gunther Schoenmaekers

Secretaris Raad van Bestuur