Disclaimer

Disclaimer

E-maildisclaimer

Dit e-mailbericht, inclusief alle eventuele bijlagen, bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Als u niet de genoemde of bedoelde geadresseerde van dit bericht bent, wordt u dringend verzocht dat onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht niet te openen of te kopiëren, maar onmiddellijk te vernietigen, inclusief alle bijlagen. In dat geval is het bovendien strikt verboden deze e-mail en alle eventuele bijlagen te lezen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of op enige andere manier te gebruiken. Er wordt geen enkele waarborg gegeven inzake de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch inzake de tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht. E-mail en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen volgens onze standaardprocedures, doch wij waarborgen niet dat e-mailverkeer virusvrij is. Scan bijlagen altijd voor u ze opent.

Gebruik van de website

Spoor 56 vzw besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via informatiekanalen van Spoor 56 vzw (telefoon, e-mail of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal Spoor 56 vzw al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord..

Spoor 56 vzw spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Spoor 56 vzw kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Hiervoor wordt samengewerkt met een externe partner.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van Spoor 56 is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Spoor 56 vzw raadplegen. Hiervoor kan u ons steeds telefonisch of via email bereiken.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Spoor 56 vzw beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Media credits

Op onze website wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van volgende oorsprong:

  • Liesbet Goetschalckx
  • Spoor 56 vzw