Opvoeder/opvoedster De Wilg 75%-100%

Opvoeder/opvoedster De Wilg 75%-100%

Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten. Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten met een gepaste ondersteuning zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt. Wij bieden deze ondersteuning. ‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.

Missie Spoor 56 vzw

Functieomschrijving

 • Tewerkstelling in vzw Spoor 56, cluster Sint-Carolus te Nieuwkerken-Waas
 • Leefgroepbegeleiding De Wilg (kinderen tot 12 jaar) binnen Bijzondere Jeugdzorg
 • Opvang, verzorging en individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding en hanteren van het leefgroepsgebeuren
 • Contacten onderhouden met de context van de jongeren
 • Intensieve samenwerking met het team en de contextbegeleider
 • Deelname aan teamvergaderingen en overlegmomenten
 • Administratie
 • Huishoudelijke en verzorgende taken

Profiel

 • Ervaring met doelgroep Bijzondere Jeugdzorg en/of werken in een leefgroep is een pluspunt
 • Rekening houden met zowel individuele belangen van jongeren als groepsbelangen
 • Actief inspelen op, meespelen en meeleven met kinderen en jongeren
 • Vlot in omgang met kleuters en lagere schoolkinderen
 • Zin voor creativiteit en initiatief
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Administratieve vaardigheden
 • Je beschikt over een recent uittreksel uit het strafregister model 2.

Persoonsgebonden competenties

 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Aanbod

 • Jobtime bespreekbaar min. 75% (28.5u) – max. 100% (38u)
 • Barema volgens PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen
 • Hospitalisatieverzekering
 • Job met ruimte voor creativiteit in een dynamische organisatie
 • Richtdatum in dienst treding: 1/12/2022 (of zo snel als mogelijk)

Plaats tewerkstelling

vzw Spoor 56 – Cluster Tehuis Sint-Carolus
Gyselstraat 49 9100 SINT-NIKLAAS

Vereiste studies

 • Prof. bach. Orthopedagogie: Toegepaste (jeugd)criminologie
 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk
 • Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
 • Studiegebied Sociaal-agogisch werk

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • 75-100%
 • Volcontinu systeem

Solliciteer nu online

1Algemene gegevens
2Motivatie
3Vaardigheden
4Curriculum vitae
5Bevestigen

Algemene gegevens

Indien dit veld niet automatisch ingevuld wordt, geef dan hier de naam van de vacature in.