Opvoeder/opvoedster De Klomp 50% Tijdelijk

Opvoeder/opvoedster De Klomp 50% Tijdelijk

Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten. Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten met een gepaste ondersteuning zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt. Wij bieden deze ondersteuning. ‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.

Missie Spoor 56 vzw

Functieomschrijving

 • Tewerkstelling in vzw Spoor 56, Cluster Sint-Carolus (Nieuwkerken-Waas)
 • Begeleiding van jongeren in leefgroep De Klomp
 • Individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kamertraining
 • Hanteren van het leefgroepgebeuren
 • Contacten onderhouden met de context van de jongeren
 • Intensieve samenwerking met het team en de contextbegeleider
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en overlegmomenten
 • Administratie
 • Huishoudelijke taken

Profiel

 • Min. bachelordiploma (orthopedagogie / maatschappelijk werk)
 • Ervaring met doelgroep Bijzondere Jeugdzorg en werken in een leefgroep
 • Rekening houden met zowel individuele belangen van jongeren als groepsbelangen
 • Begeleiden van jongeren met complexe problematieken
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Administratieve vaardigheden
 • Flexibiliteit (variabel uurrooster incl. nacht- en weekenddiensten)

Persoonsgebonden competenties

 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen

Aanbod

 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken

Plaats tewerkstelling

vzw Spoor 56 – Cluster Tehuis Sint-Carolus
Gyselstraat 49 9100 SINT-NIKLAAS

Vereiste studies

 • Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk
 • Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
 • Prof. bach. Orthopedagogie

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Deeltijds – 19 uren per week
 • Volcontinu systeem

Solliciteren kan tot

30 juni 2021

Solliciteer nu online

1Algemene gegevens
2Motivatie
3Vaardigheden
4Curriculum vitae
5Bevestigen

Algemene gegevens

Indien dit veld niet automatisch ingevuld wordt, geef dan hier de naam van de vacature in.