Opvoeder/opvoedster – min. 19u/week, max. 38u/week

Opvoeder/opvoedster – min. 19u/week, max. 38u/week

Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten. Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten met een gepaste ondersteuning zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt. Wij bieden deze ondersteuning. ‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.

Missie Spoor 56 vzw

Functieomschrijving

 • Tewerkstelling in Spoor 56, Cluster Sint-Carolus te Nieuwkerken-Waas
 • Leefgroepwerking binnen Bijzondere Jeugdzorg
 • Flexibel inzetbaar in leefgroep De Wilg en leefgroep De Populier
 • Opvang, verzorging en dagelijkse begeleiding van de kinderen uit de leefgroep
 • Groepsgebeuren hanteren, soms ook individueel met de kinderen werken
 • Huishoudelijke taken
 • Administratieve taken

Profiel

 • Ervaring met doelgroep Bijzondere Jeugdzorg en werken in een leefgroep
 • Rekening houden met zowel individuele belangen van jongeren als groepsbelangen
 • Actief inspelen op, meespelen en meeleven met kinderen en jongeren
 • Vlot in omgang met kinderen en jongeren
 • Zin voor creativiteit en initiatief
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Administratieve vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Attest voor goed gedrag en zeden

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden

Persoonsgebonden competenties

 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Aanbod

 • Contract bepaalde duur voor 3 maanden
 • Jobtime bespreekbaar (min. 19u / week, max. 38u / week)
 • Flexibel inzetbaar binnen een variabel uurrooster: bij een jobtime van 19u zijn dit vooral avonddiensten en diensten op woensdagnamiddag – bij een jobtime van 38u zal dit mogelijk ook nachten en weekends omvatten. Bij tussenliggende jobtime: te bespreken tijdens sollicitatiegesprek of vooraf telefonisch.
 • Barema volgens PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen
 • Job met ruimte voor creativiteit in een dynamische organisatie

Plaats tewerkstelling

vzw Spoor 56 – Cluster Tehuis Sint-Carolus
Gyselstraat 49 9100 SINT-NIKLAAS

Vereiste studies

 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • BSO 3de graad Kinderzorg – 7de jaar
 • TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • TSO 3de graad Leefgroepenwerking – Se-n-Se (7de jaar)
 • Graduaat Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding)
 • Graduaat Orthopedagogie

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur
 • Jobtime bespreekbaar (19-38u/week)
 • Volcontinu systeem

Solliciteer nu online

1Algemene gegevens
2Motivatie
3Vaardigheden
4Curriculum vitae
5Bevestigen

Algemene gegevens

Indien dit veld niet automatisch ingevuld wordt, geef dan hier de naam van de vacature in.