De Vaart

Leefgroep de Vaart biedt residentiële begeleiding aan 13 jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar. Onze leidraad in de werking laat zich situeren rond drie centrale thema’s: persoonlijke ontwikkeling (emotioneel, relationeel, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid), omgaan met grenzen en structuur, en het bieden van aanvaarding en veiligheid.

Vorming en het bieden van een warme en veilige leefgroep staan daarom centraal in de Vaart. Onlosmakelijk hiermee verbonden is onze contextbegeleiding die o.m. tot doelstelling heeft om met de ouders te zoeken naar hoe de ouder-kindrelatie kan groeien. De Vaart kan ingaan op zowel vragen voor korte begeleidingen als begeleidingen waar een terugkeer naar huis wellicht langzamer zal verlopen. Wanneer de focus in het traject komt te liggen op zelfstandigheid, dan kan er een doorstroom gebeuren naar een andere leefgroep, kamertraining en/of contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW).

Dagcentrum Abelia

Dagcentrum Abelia begeleidt 12 kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun gezinnen. We zetten in op zowel diverse hulpvragen van de jongere (tijdens de naschoolse begeleiding alsook tijdens vakanties) als van die van de ouders en het ruimere netwerk (door onze intensieve contextbegeleiding). Op deze manier kunnen gezinnen bij ons terecht die zowel moeilijkheden ervaren bij de jongere als in de thuiscontext. Doordat onze begeleiding integraal en intensief is, kunnen ook gezinnen die ernstig problemen ervaren bij ons terecht. Daar de volledige opvoedingsverantwoordelijkheid nog bij de ouders ligt, dienen er wel voldoende intacte elementen te zijn.