Cluster Sint-Vincentius

Sint-Vincentius is een cluster van vzw Spoor 56, een organisatie bijzondere jeugdzorg.

Cluster St Vincentius biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren en hun gezinnen in de regio Dendermonde. We kunnen inspelen op vragen voor reguliere contextbegeleiding (17 plaatsen), dagbegeleiding (12 plaatsen), residentiële begeleiding (13 plaatsen) contextbegeleiding autonoom wonen (1 plaats).

Binnen de reguliere contextbegeleiding tracht de contextbegeleider de ouders ondersteuning te geven bij hun complexe of vastgelopen opvoedingstaak in functie van het kind dat thuis verblijft. Daarnaast is aan elk verblijf in leefgroep en aan elke begeleiding in het dagcentrum ook een contextbegeleiding verbonden. Door een nieuwbouw op onze site Leopold II-laan 6, zijn onze contextbegeleiders en leefgroep de Vaart tijdelijk gehuisvest in Hamme.

 

 

 

Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten.
Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten
met een gepaste ondersteuning
zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt.
Wij bieden deze ondersteuning.
‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.

Missie Spoor 56 vzw

 

 

 

De Vaart

Leefgroep de Vaart biedt residentiële begeleiding aan 13 jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar. Onze leidraad in de werking laat zich situeren rond drie centrale thema’s: persoonlijke ontwikkeling (emotioneel, relationeel, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid), omgaan met grenzen en structuur, en het bieden van aanvaarding en veiligheid.

Vorming en het bieden van een warme en veilige leefgroep staan daarom centraal in de Vaart. Onlosmakelijk hiermee verbonden is onze contextbegeleiding die o.m. tot doelstelling heeft om met de ouders te zoeken naar hoe de ouder-kindrelatie kan groeien. De Vaart kan ingaan op zowel vragen voor korte begeleidingen als begeleidingen waar een terugkeer naar huis wellicht langzamer zal verlopen. Wanneer de focus in het traject komt te liggen op zelfstandigheid, dan kan er een doorstroom gebeuren naar een andere leefgroep, kamertraining en/of contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW).

Dagcentrum Abelia

Dagcentrum Abelia begeleidt 12 kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun gezinnen. We zetten in op zowel diverse hulpvragen van de jongere (tijdens de naschoolse begeleiding alsook tijdens vakanties) als van die van de ouders en het ruimere netwerk (door onze intensieve contextbegeleiding). Op deze manier kunnen gezinnen bij ons terecht die zowel moeilijkheden ervaren bij de jongere als in de thuiscontext. Doordat onze begeleiding integraal en intensief is, kunnen ook gezinnen die ernstig problemen ervaren bij ons terecht. Daar de volledige opvoedingsverantwoordelijkheid nog bij de ouders ligt, dienen er wel voldoende intacte elementen te zijn.

Laatste nieuws

Contact

Contacteer ons

Spoor 56 vzw – Cluster Sint-Vincentius

Jagerstraat 32

9220 Hamme

052/47 70 43

Voor sollicitaties en stageaanvragen ga naar onze

Jobsite

 

Dagcentrum Abelia

Zwarte Zustersstraat 26

9200 Dendermonde

Context Dendermonde

Gasmeterstraat 42

9220 Hamme

Robert Impens

Algemeen Directeur

052 47 25 64

Isabel De Clercq

Beleidsmedewerker

052/25 95 76

Julien Vandermast

Clusterverantwoordelijke

052/47 25 64 (De Vaart)

052/22 40 19 (Abelia)

Tom Raick

Stafmedewerker

052/47 25 64 De Vaart

052/22 40 19 Abelia

Bene Defleur

Contextverantwoordelijke

052/47 25 64

Context Dendermonde

052 55 91 37

Dagcentrum Abelia

052/22 40 19

De Vaart

052/47 25 64

Context Hamme

052/21 95 91