De Wilg

In leefgroep de Wilg verblijven 11 kinderen tussen 0 en 12 jaar die op heden een perspectief hebben op een terugkeer naar huis. De focus ligt op re-integratie in het gezin.

De Populier

In leefgroep de Populier verblijven 11 kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar, die op heden geen perspectief hebben op een terugkeer naar huis. De focus ligt op groei en ontwikkeling binnen de residentiële werking met een maximale samenwerking met de context.

De Klomp

In leefgroep de Klomp verblijven 7 jongeren tussen 12 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar), met of zonder perspectief op een terugkeer naar huis. De focus ligt op de groei naar zelfstandigheid en het uitbouwen van een optimaal contact met de context. Hieraan gekoppeld zijn er ook 4 plaatsen kamertraining, in hetzelfde gebouw, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Jongeren verblijven in een studio en krijgen een individuele begeleiding met focus op het toekomstig zelfstandig leven.

Jongeren kunnen na hun verblijf in leefgroep of kamertraining doorstromen naar contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW) waar ze hun eerste ervaring opdoen in het zelfstandig wonen.