De Hermelijn

In leefgroep de Hermelijn verblijven 13 jongens en meisjes van 5 tot 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar).

Ook qua problematieken en finaliteit is het een diverse leefgroep: er verblijven zowel jongeren die nog regelmatig contact hebben met het oorspronkelijke gezin en waar de doelstelling uitdrukkelijk een terugkeer naar huis is, als jongeren waar een langduriger begeleiding nodig lijkt, als jongeren die voorbereid worden op zelfstandigheid.

De Vlasbloem

In leefgroep de Vlasbloem verblijven 8 adolescente meisjes van 15 tot 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Gezien de leeftijd van deze jongeren is een begeleiding naar zelfstandigheid vaak een hoofddoel in de werking, maar werken naar een terugkeer naar ouders of andere context is ook hier mogelijk.

In hetzelfde gebouw zijn eveneens 5 studio’s voor zowel jongens als meisjes van 16 à 17 jaar tot 20 jaar (verlengbaar tot 25 jaar). Hier is de finaliteit uitdrukkelijk de verdere begeleiding naar (begeleid) autonoom wonen.

Jongeren kunnen na hun verblijf in leefgroep of kamertraining doorstromen naar contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW) waar ze hun eerste ervaring opdoen in het zelfstandig wonen