Begeleider – FT – Tijdelijk

Begeleider – FT – Tijdelijk

Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten. Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten met een gepaste ondersteuning zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt. Wij bieden deze ondersteuning. ‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.

Missie Spoor 56 vzw

Functieomschrijving

 • Tewerkstelling in vzw Spoor 56, Cluster Dageraad te Hamme
 • Individuele begeleiding en groepsbegeleiding, hanteren van het leefgroepgebeuren
 • Contacten onderhouden met de context van de jongeren
 • Intensieve samenwerking met het team en de contextbegeleider
 • Huishoudelijke taken

Profiel

 • Ervaring met doelgroep Bijzondere Jeugdzorg en werken in een leefgroep is een pluspunt
 • Begeleiden van jongeren met complexe problematieken
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Flexibiliteit (variabel uurrooster incl. nacht- en weekenddiensten)
 • Blanco uittreksel strafregister, model 2
 • Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden
 • Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, …
 • Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema’s geweld, verslaving, seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress

Aanbod

 • (Langdurige) ziektevervanging
 • Richtdatum aanvang contract: januari 2022
 • Variabel uurrooster (incl. nachten en weekends)
 • Barema volgens PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen

Plaats tewerkstelling

SPOOR 56
Jagerstraat 32 9220 HAMME

Vereiste studies

 • Graduaat Orthopedagogie
 • Prof. bach. Orthopedagogie

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur
 • Voltijds
 • Volcontinu systeem

Solliciteer nu online

1Algemene gegevens
2Motivatie
3Vaardigheden
4Curriculum vitae
5Bevestigen

Algemene gegevens

Indien dit veld niet automatisch ingevuld wordt, geef dan hier de naam van de vacature in.