Contextbegeleiding en dagbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk. Een aanmelding gebeurt steeds schriftelijk, maar bij twijfel of bijkomende vragen kan er contact opgenomen worden met mevr. Bene Defleur. Het aanmeldingsformulier kan hieronder worden ingevuld.

Contextbegeleiding

In elk gezin duiken er wel eens problemen op. Soms wegen die problemen zo zwaar door dat hulp van buitenaf zinvol kan zijn. Wij trachten deze gezinnen op weg te helpen door samen te zoeken naar mogelijke manieren om de moeilijkheden aan te pakken.  Bij contextbegeleiding komt de contextbegeleider bij de gezinnen aan huis.

Onze dienst richt zich naar gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die te kampen hebben met opvoedingsproblemen, soms verweven met andere moeilijkheden op diverse domeinen. De gezinnen dienen woonachtig te zijn in één van volgende gemeenten: Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Waasmunster, Wetteren, Laarne, Wichelen, Berlare en Zele.

1 Gezin 1 Plan

Onze organisatie werkt mee aan het  project “Krachtgericht Waas en Dender”. In samenwerking met het lokale steunpunt gevestigd in het Huis van het Kind Lokeren  kunnen gezinnen uit Hamme, Waasmunster en Zele bij ons aangemeld worden.  Deze aanmeldingen kunnen gebeuren via het aanmeldingsformulier of telefonisch op het nummer 052/21 95 91 en dit bij voorkeur op vrijdag tussen 9u en 12u30.

Dagbegeleiding

Aan de contextbegeleiding kan ook dagbegeleiding gekoppeld worden. Kinderen tussen 6 en 18 jaar kunnen daarbij op weekdagen na schooltijd (op woensdag tot 17u, op andere dagen tot 19u) en in de schoolvakanties (van 9 tot 17u) terecht in dagcentrum Abelia.

Abelia is gelegen in het centrum van Dendermonde en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (bus of trein). Abelia engageert zich daarnaast voor het vervoer van de jongeren die onmogelijk zelfstandig of met hulp van derden kunnen komen. Vanwege de werkbaarheid wordt een maximumgrens van 10 à 15 kilometer vooropgesteld. Dit maakt hulpverlening door Abelia mogelijk aan bijna alle gezinnen uit het bestuurlijk arrondissement Dendermonde (uitgezonderd Wetteren en deelgemeenten). Ook voor de contextbegeleiding is onze centrale ligging erg zinvol.